13-01-2024

Het ILLUSTER DUO

Nederland kent talloze illustere duo's; Acda & de Munnik, Charly Lownoise & Mental Theo, Bassie & Adriaan, Jip & Janneke, Suzan & Freek.

Bij de ijsvereniging in Hengelo hebben we Henk & Henk. Zij verdienen het om in het zonnentje gezet te worden.

Henk & Henk staan altijd paraat voor de ijsvereniging (en ook voor andere verenigingen). Je hoeft ze niet te vragen, ze zijn er gewoon. Beide mannen zijn het cement van de vereniging, perfect op elkaar ingespeeld, weinig woorden, veel daden, met onuitputtelijke energie.

Als er een werkwoord zou bestaan voor hard werken, betrouwbaar, doen wat je belooft dan zou het woord HENKEN worden

Jaarvergadering 2023

De opkomt dit jaar was goed. Na een kopje koffie met wat lekkers van bakkerij Besselink werd de vergadering door de voorzitter geopend. De notulen van de vorige vergadering werden voor de laatste keer door Ingrid voorgelezen, gevolgd door het jaaroverzicht over de activiteiten van de ijsvereniging tijdens het afgelopen jaar.

Nadat de financiƫle zaken waren behandeld was het tijd voor de bestuurswisseling.

Twee bestuursleden, Ingrid Garritsen en Gerrit Hulstein zijn deze avond afgetreden en waren beide niet herkiesbaar. Ze zijn opgevolgd door Monique Bergman en Wilfred Garritsen.

Ingrid heeft als secretaris het bestuur vertegenwoordigd. Zij deed dit altijd met heel veel plezier en passie. Van de jaarverslagen maakte ze altijd een mooi verhaal. Maar ze genoot ook van de ijsperiode tijdens het keukenwerk en natuurlijk in de frituurtent tijdens de kermis. Wat ze minder vond was het aanvragen van de vergunning voor de kermis. Dit werd elk jaar ingewikkelder. Ze deed ook lief en leed bij de ijsbaan wat door heel veel mensen enorm werd gewaardeerd. Ingrid namens het bestuur bedankt voor al die gezellige jaren.

13-10-2023

Gerrit heeft binnen het bestuur vele ondersteunende taken verricht . Denk hierbij aan het regelen voor de kermis van de tent , stoelen en tap.  Tijdens de ijsperiode het controleren van de ijsdikte en verkoop van kaarten aan de kassa. Was altijd aanwezig tijdens de bestuursvergaderingen, dacht mee en gaf zijn mening over te nemen besluiten. Gerrit namens het bestuur bedankt voor je inzet.

Huldiging Henk Hesselink

Henk Hesselink is al 40 jaar zeer betrokken bij de ijsvereniging en hij werd daarom dan ook in het zonnetje gezet. Henk is een van de onmisbare vrijwilligers van onze vereniging. Op naar nog meer mooie jaren op de ijsbaan Henk.

19-07-2022

Kinderspelen 2022

Eindelijk was het dan zover de kinderspelen en het vogelschieten konden beginnen. Vrijdag om 13:00u zijn de kinderspelen gestart en hebben er ruim 300 kinderen genoten van alle georganiseerde activiteiten. De keuze was reuze. BMX freestyle, stoelendans, volleybal clinic, zorgboerderij Mettemaat ect. En niet te vergeten de patatkraam.

19-07-2022

Vogelschieten 2022

Zaterdag was het de dag voor het vogelschieten. Van harte gefeliciteerd Jan Willem van der Velde en Bart Bergman (jeugd koning). Ook deze dag was zeer goed bezocht. Alleen al ruim 300 inschrijvingen voor het vogelschieten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Door vervolgens in het zwarte vlak te klikken wordt dit scherm verlaten

Gerdie heeft 16 jaar de ledenadministratie onder haar beheer gehad. Daarnaast deed ze allerlei lief en leed activiteiten. Tijdens de ijsperiode hielp ze in de keuken en deed boodschappen etc. Met de Kermis was ze altijd op pad voor de vereniging en regelde ze de inkopen. Ze zal zeker gemist worden. Miranda zal de functie van Gerdie gaan overnemen.

De voorzitter heeft beide aftredende leden toegesproken en een aandenken en mooie bos bloemen namens de ijsvereniging overhandigd.

Aansluitend werd door de voorzitter een ander lid in het zonnetje gezet. Bert Deunk, al 40 jaar betrokken bij de ijsvereniging, zelf nog voorzitter geweest en grote invloed gehad op de realisatie van de huidige ijsbaanlocatie. Voor alles wat Bert voor de ijsvereniging heeft betekend werd hij tot erelid benoemd.


Aan het eind van de vergadering werd door Erik Bloemendaal, namens de Rabobank, een check overhandigd met het bedrag dat er door Rabo ClubSupport zal worden overgemaakt naar de ijsvereniging. 

Graag willen we dan ook via deze weg alle mensen bedanken die de ijsvereniging hiermee hebben gesteund.

Na de koffiepauze en afhandeling van de laatste agenda punten werd de jaarvergadering door de voorzitter gesloten.

11-09-2021

Bestuursoverleg 2021

Op 11 september heeft  er weer een jaarlijks bestuursoverleg plaats gevonden in het clubgebouw. Tijdens dit overleg is besloten dat er op 01-11-2021 de jaarvergadering wordt gehouden. Aanvang 20:00u locatie clubgebouw. Ook is besloten dat 06-11-2021 de werkdag zal plaatsvinden , aanvang 09:00u locatie clubgebouw.

16-07-2021

Kinderspelen 2021

Zeer geslaagde kinderspelen met meer dan 200 kinderen en even zoveel volwassenen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Door vervolgens in het zwarte vlak te klikken wordt dit scherm verlaten

17-07-2021

Vogelschieten 2021

Na een jaar van afwezigheid kon er dit jaar op het terrein van IJsvereninging Steintjesweide weer worden deelgenomen aan het traditionele Vogelschieten. Wel moest er vanwege de Corona maatregelen aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, maar dit is allemaal correct gerealiseerd mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers.Foto's zijn beschikbaar gesteld door Liesbeth Spaansen.