Wet op Privacy

Privacywetgeving, wat houdt het in?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG geldt ook voor de buurtvereniging dus hieraan zullen wij moeten voldoen. Hieronder staat uitgelegd welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij die gebruiken. Ook hebben wij toestemming nodig voor het gebruik.

Persoonsgegevens in ledenlijst:
     - Gegevens worden alleen gebruikt  voor de ledenadministratie
     - Vastgelegd worden de naam, adres en woonplaats gegevens en geboortedatum
     - Gegevens zijn niet bij een externe partij in beheer
     - Gegevens dan wel de ledenlijst worden niet verstrekt aan derden
     - Bij einde lidmaatschap worden de gegevens direct verwijderd uit de ledenlijst
     - Gegevens worden alleen gebruikt (ook van minderjarigen) voor bijhouden aantal
       leden en degene die contributie plichtig zijnLedenlijst is niet beschikbaar op site
     - Aanspreekpunt voor aanmelding/ afmelding lidmaatschap is de secretaris. 
     - Ook kan de secretaris inzage geven in de gegevens in de administratie.

Plaatsen foto’s/ video’s op site, facebook en overige media:
     - Voor het plaatsen van foto’s/ video’s is toestemming nodig van elke persoon die 
       herkenbaar in beeld is.
     - Indien het personen jonger dan 16 jaar betreft, is er toestemming nodig van de ouders           of voogd van deze minderjarige.
     - Foto’s/ video’s worden vanaf 25 mei 2018 alleen geplaatst na toestemming.
     - Door opgave als lid geeft betreffende toestemming voor het gebruik van beeld
       materiaal als beschreven, of geeft aan dat deze toestemming niet wordt verleend.
     - Deze toestemming kan altijd gewijzigd worden. Dit dient aan de secretaris
       doorgegeven te worden.
     - Voor personen jonger dan 16 jaar moet er door de ouder(s)/ verzorger(s) toestemming
       worden verleend.
     - Er wordt door de BVB alleen foto’s/ video’s geplaatst van activiteiten/ evenementen
       die door de vereniging worden georganiseerd.
     - Een verzoek om geplaatste foto’s/beeldmateriaal te verwijderen (ook na toestemming)
       kan worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.

De AVG is op 25-05-2018 in werking getreden, indien er echter bezwaar is tegen eerder geplaatste foto’s/ video’s kan dit worden aangegeven bij de secretaris en zullen deze alsnog verwijderd worden.

Groeten het bestuur.