01-04-2022

Disco en vrijwilligersavond op Steintjesweide.

Vrijdagavond 14 oktober 2022 is er een disco avond voor alle jeugdleden van de ijsvereniging in het clubgebouw.

Op zaterdag 15 oktober 2022 wordt er voor alle medewerkers van de ijsvereniging een feestavond in het clubgebouw georganiseerd.

19-07-2022

Kinderspelen 2022

Eindelijk was het dan zover de kinderspelen en het vogelschieten konden beginnen. Vrijdag om 13:00u zijn de kinderspelen gestart en hebben er ruim 300 kinderen genoten van alle georganiseerde activiteiten. De keuze was reuze. BMX freestyle, stoelendans, volleybal clinic, zorgboerderij Mettemaat ect. En niet te vergeten de patatkraam.

19-07-2022

Vogelschieten 2022

Zaterdag was het de dag voor het vogelschieten. Van harte gefeliciteerd Jan Willem van der Velde en Bart Bergman (jeugd koning). Ook deze dag was zeer goed bezocht. Alleen al ruim 300 inschrijvingen voor het vogelschieten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Door vervolgens in het zwarte vlak te klikken wordt dit scherm verlaten

01-11-2021


Jaarvergadering 2021

Eindelijk kon er weer een jaarvergadering worden georganiseerd. Door de corona kon er 2 seizoenen geen vergadering worden gepland. De opkomt dit jaar was goed. Na een kopje koffie met wat lekkers werd de vergadering door de voorzitter geopend. De notulen van de vorige vergadering werden door Ingrid voorgelezen, gevolgd door het jaaroverzicht over de activiteiten van de ijsvereniging tijdens de afgelopen 2 corona seizoenen.

Nadat de financiƫle zaken waren behandeld was het tijd voor de bestuurswisseling.

Twee bestuursleden, Arne Teunissen en Gerdie Groot Jebbink zijn deze avond afgetreden en waren beide niet herkiesbaar. Ze zijn opgevolgd door Monique Zuurveld en Miranda Olthof.

Arne heeft 18 jaar als penningmeester het bestuur vertegenwoordigd. Hij was tijdens zijn bestuursperiode een persoon die zijn werkzaamheden serieus nam. Vragen werden altijd snel en correct afgehandeld. Monique zal de taken van Arne gaan overnemen.

Gerdie heeft 16 jaar de ledenadministratie onder haar beheer gehad. Daarnaast deed ze allerlei lief en leed activiteiten. Tijdens de ijsperiode hielp ze in de keuken en deed boodschappen etc. Met de Kermis was ze altijd op pad voor de vereniging en regelde ze de inkopen. Ze zal zeker gemist worden. Miranda zal de functie van Gerdie gaan overnemen.

De voorzitter heeft beide aftredende leden toegesproken en een aandenken en mooie bos bloemen namens de ijsvereniging overhandigd.

Aansluitend werd door de voorzitter een ander lid in het zonnetje gezet. Bert Deunk, al 40 jaar betrokken bij de ijsvereniging, zelf nog voorzitter geweest en grote invloed gehad op de realisatie van de huidige ijsbaanlocatie. Voor alles wat Bert voor de ijsvereniging heeft betekend werd hij tot erelid benoemd.


Aan het eind van de vergadering werd door Erik Bloemendaal, namens de Rabobank, een check overhandigd met het bedrag dat er door Rabo ClubSupport zal worden overgemaakt naar de ijsvereniging. 

Graag willen we dan ook via deze weg alle mensen bedanken die de ijsvereniging hiermee hebben gesteund.

Na de koffiepauze en afhandeling van de laatste agenda punten werd de jaarvergadering door de voorzitter gesloten.

11-09-2021

Bestuursoverleg 2021

Op 11 september heeft  er weer een jaarlijks bestuursoverleg plaats gevonden in het clubgebouw. Tijdens dit overleg is besloten dat er op 01-11-2021 de jaarvergadering wordt gehouden. Aanvang 20:00u locatie clubgebouw. Ook is besloten dat 06-11-2021 de werkdag zal plaatsvinden , aanvang 09:00u locatie clubgebouw.

16-07-2021

Kinderspelen 2021

Zeer geslaagde kinderspelen met meer dan 200 kinderen en even zoveel volwassenen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Door vervolgens in het zwarte vlak te klikken wordt dit scherm verlaten

17-07-2021

Vogelschieten 2021

Na een jaar van afwezigheid kon er dit jaar op het terrein van IJsvereninging Steintjesweide weer worden deelgenomen aan het traditionele Vogelschieten. Wel moest er vanwege de Corona maatregelen aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, maar dit is allemaal correct gerealiseerd mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers.Foto's zijn beschikbaar gesteld door Liesbeth Spaansen.